بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

باز هم فراز هایی از قوانین مورفی !!


در پست های قبلی شما را با قوانین مورفی آشنا کردیم و اینبار نیز فراز هایی از این قوانین را برایتان بازگو می کنیم !!!

• اگر در کاری امکان اشتباه وجود دارد٬ آن اشتباه در بدترين موقعيت ممکن رخ خواهد داد.

• اگر چندين امکان خطا در انجام کاری وجود دارد٬ آنکه موجب بيشترين صدمه و خسارت می شود٬ رخ خواهد داد.

• اگر حداکثر چهار حالت برای وقوع خطا در کاری وجود دارد و شما از قبل برای همه آنها راه حل پيش بينی کرده باشيد٬ هميشه حالت پنجمی اتفاق خواهد افتاد که شما برای آن آمادگی نداريد. به بيان ديگر تنها راه برای جلوگيری از وقوع حالت پنجم تدارک نديدن راه حل برای يکی از حالات چهارگانه قابل پيش بينی است.

• اگر هر چيزی به حال خود رها شود(اشياء٬ ماشين آلات٬ پروسه ها و . . .) هميشه روند انجام کار به سمت بدترين حالت ممکن خواهد بود.

• در طبيعت٬ هيچ چيز درست نيست٬ پس اگر همه چيز رو به راه به نظر می رسد٬ يک جای کار می لنگد.

• فلسفه مورفی : لبخند بزن! فردا از امروز بدتر خواهد بود!

• ترموديناميک مورفی : کارها تحت فشار بدتر انجام می شوند.
 

قوانين مورفی در عشق

• تمام آدم های خوب از قبل با يکی هستند.

• ميزان هوش x ميزان زيبايی x ميزان در دسترس بودن = مقدار ثابت

 (مقدار ثابت = صفر٬ به بيان ديگر هميشه حداقل يکی از اقلام بالا صفر است)

• خوب ها هميشه زود می ميرند.

• هيچ چيزی با بالارفتن سن بهتر نمی شود.

• هميشه زشت ترين دختر در نزديکترين همسايگی شما زندگی می کند.
 

قوانين مورفی در خياطی

• وقتی که شش دکمه احتياج داريد٬ حداکثر پنج دکمه در قوطی دکمه ها پيدا خواهيد کرد.

• وقتی عجله داريد٬ سوراخ سوزن بيش از اندازه کوچک است.

• معمولاً پارچه ای را که فراموش می کنيد قبل از دوختن بشوييد تا آب برود٬ همانی است که خيلی آب می رود.

• سوزن گم شده هميشه توسط همسر يا فرزندتان وقتی که با پای برهنه در حال راه رفتن در اتاق هستند پيدا می شود.

• اتو لباس را نمی سوزاند مگر در آخرين پرس.

• اتوی بخار شما بخار همراه با زنگ آهن را فقط روی لباسهای ابريشمی سبک تخليه می کند.
 

قوانين مورفی در عکاسی

• اگر چيزی يادتان نمی آيد پس فيلم عکاسی را در خانه جا گذاشته ايد.

• هميشه مهمترين حلقه فيلم تار می شود.

• هيچ عکاس روزنامه نگاری خوش لباس نيست.

• هيج عکاس خوش لباسی عکاس روزنامه نيست.

• بهترين صحنه ها برای عکاسی از طبيعت زمانی بوجود می آيند که شما آماده نيستيد.

• يک لنز تميز و خشک مثل آهن ربايی برای غبار و رطوبت است.
 

قوانين مورفی برای اتوبوس و تاکسی سوارها

• اگر هوا سرد يا بارانی است يا هر دو٬ اتوبوس دير خواهد آمد.

• اگر فکر می کنيد که زمان کافی برای رسيدن به اتوبوس داريد حتماً جدول زمانی اتوبوس را اشتباه خوانده ايد.

• اگر شما پول خرد نداريد٬ راننده هم همينطور.

• اتوبوسی که شما برنامه ريزی کرده ايد تا سوارش شويد معمولاً پنج دقيقه زود می آيد و شما به آن نمی رسيد.

• اتوبوسی که به آن مي رسيد معمولاً ۱۵ دقيقه دير می آيد.
 

   + بچه های باحال ; ٤:٥۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()