بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

بزرگان ایرانی در جهان

پروفسور بیژن داوری

 معاون ارشد شرکتIBM

بزرگترین شرکت سخت افزار کامپیوتر در جهان

فریار شیرزاد معاون وزارت   بازرگانی آمریکا و دستیار ریاست جمهوری آمریکا در کاخ سفید

حسين اسلامبلچي

رئيس شرکت مخابرات آمریکا

 AT&T

فرزاد ناظم مدير فني سايت

Yahoo

اميد كردستاني معاون ارشد سايت

 google

پيير اميديار موسس و رئيس شركتebay

 بنیانگذار تجارت الکترونیک در جهان

www.IBM.com

 

www.trade.gov

 

www.att.com

 

www.yahoo.com

 

www.google.com

 

www.ebay.com

 

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بییشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

 

 

 

   + بچه های باحال ; ٦:۱٧ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()