بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

 

سلام به همگی ؛

        از شنيده ها اين طور استنباط می شود که با

آبگيری سد سيوند مقبره کوروش کبير بنيانگذار حقوق

بشر به زير آب می رود ؛از عزيزانی که عشق به ايران

باستان و تمدن کهن و ايرانی دارند می خواهيم به هر

نحو ممکن به اين عمل اعتراض کنند از جمله می توانيد

به آدرس :

http://www.persianpetition.com/default.aspx

مراجعه کنيد .

   + بچه های باحال ; ٤:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()