بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

 

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته   جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت

خوشبخته    جهانی که تو اون پول و نژاد قدرت نيست    جواب همصدايی ها پليس ضد

شورش نيست  نه بمب هسته ای داره   نه بمب افکن نه خمپاره  ديگه ای هيچ بچه ای

پاشو روی مين جا نمی ذاره    همه آزاد آزادن  همه بی درد بی دردن    تو روزنامه نمی

خونيم نهنگ ها خودکشی کردن

سال ها پيش انسان برای اولين بار به فضا رفت و توانست زمين رو با چشمان خودش از

خارج از زمين ببينه در بازگشت از گاگارين سوال شد کره زمين چگونه بود و پاسخ داد

رويه زمين هيچ خط و مرزی وجود ندارد  همه مرزها فرضی هستند

   + بچه های باحال ; ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ مهر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()