بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

 

منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد رشته حسابداري :

 

 دفترچه اول :

   

رياضيات و آمار ( ضريب 3 - 40سوال ) :

 

 رياضيات  :

 

رياضيات و كاربرد آن در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (دكترجمشيد صالحي صدقياني )

رياضيات در مديريت, اقتصاد و حسابداري ( دكتر مسعود نيكوكار )

ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )

تستهاي رياضي كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران)

 

آمار :

 

آمار و كاربرد ان در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر عادل آذر و مومني - انتشارات سمت )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر جمشيد صدقياني )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( انتشارات سنجش تكميلي )

   

زبان عمومي و تخصصي ( ضريب 2 -30 سوال ) :

 

 زبان عمومي :  

      

        گرامر:  Grammar for toefl- مسعود آريا نيا - عباس فرزام )

        لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )

 

 زبان تخصصي :

 

حسابداري ميانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )

حسابداري صنعتي  -   Cost Accounting ( HORNGREN & ALL… )

حسابداري پيشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )       

تستهاي كارشناسي ارشد زبان تخصصي حسابداري ( دكتر باقر زاده )

كتاب - Common mistakes in English

 

  ------------------

  

دفترچه دوم :

  

حسابداري مالي (ضريب 3 - 30 سوال  ) :

 

  

استانداردهاي حسابداري ايران (نشريه 160 )

صورتهاي مالي اساسي ( فصل اول نشريه 76 )

حسابداري موجودي كالا (نشريه 80 )

حسابداري دارائيهاي ثابت/ اموال, ماشين آلات و تجهيزات (نشريه 67 )

حسابداري استهلاك (نشريه 90 )

حسابداري سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار (نشريه 117 )

حسابداري شركتهاي سهامي (نشريه 94 )

حسابداري پيمانكاري (نشريه 51 )

شركتهاي تضامني ( پيشرفته 1 - حسن همتي)

مشاركت مخصوص /شركتهاي عملي (پيشرفته 1 -  حسن همتي )

كالاي اماني /حق العمل كاري (پيشرفته 1 - حسن همتي )

فروش اقساطي (پيشرفته 1- حسن همتي )

اجاره ها (مباحث جاري در حسابداري - حسن همتي )

حسابداري شعب (پيشرفته 1 - حسن همتي )

حسابداري تغيير قيمتها / تورمي (پيشرفته 1 - حسن همتي )

صورتهاي مالي تلفيقي (نشريه 120 - دكتر شباهنگ )

صورتهاي مالي تلفيقي از تئوري تا عمل ( دكتر محسن خوش طينت )

صورتهاي مالي تلفيقي كاربردي ( دكتر محسن خوش طينت)

گزارشگري بخشها(پيشرفته 1- حسن همتي )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي استانداردهاي حسابداري ( دكتر عثماني و جمشيد اسكندري )

  

حسابداري صنعتي ( ضريب 2 - 30 سوال ) :

  

حسابداري صنعتي 1 (دكتر عرب مازار - پيام نور )

حسابداري صنعتي 1و2 و3(دكتر اعتمادي - انتشارات سنجش تكميلي )

حسابداري صنعتي 1و2و3 ( مجموعه سوالات حسابداري صنعتي 2002 CPA- علي مصدر )

حسابداري صنعتي ( رضا درگاهي )

   

حسابرسي ( ضريب 2 - 30 سوال ) :

 

 اصول حسابرسي  جلد 1و2 ( نشريه هاي سازمان حسابرسي 87 و 105 )

اصول حسابرسي  ( دكتر آقائي و نژاد فهيم - انتشارات سنجش تكميلي )

سوالات چهار گزينه اي حسابرسي   AICPA( گارو هوانسيان فر )

سوالات چهار گزينه اي CPA ( نشريه 154 سازمان حسابرسي )

 

ساير منابع مورد نياز :

  

جزوه درسي حسابداري ميانه  ( دكتر مراد زاده - دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته 2 ( دكتر محسن خوش طينت - علامه طباطبائی)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته ( دكتر اسدي - علامه طباطبائی)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته 1و2 ( دكتر باغوميان - شهید بهشتی تهران)

جزوه درسي حسابداري صنعتي 1و2و3 ( دكتر عثماني - شهید بهشتی)

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري ( پردازش )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري ( دكتر نوروش و ... )

 

نقل از دوستانمان در حسابداری پيام نور مشهد

   + بچه های باحال ; ٧:۳٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()