بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

 

وقت طلاست !!

       برای اینکه بدانید ده سال چقدر ارزش دارد از یک سالخورده بپرسید .

         برای اینکه بدانید چهار سال چقدر ارزش دارد از یک فارغ التحصیل دانشگاه بپرسید .

     برای اینکه بدانید یک سال چقدر ارزش دارد از یک دانش آموز مردودی دبیرستان بپرسید .   

     برای اینکه بدانید نه ماه چقدر ارزش دارد از مادری که نوزاد سالمی به دنیا آورده بپرسید .

        برای اینکه بدانید یک ماه چقدر ارزش دارد از مادری که نوزاد نارس به دنیا آورده بپرسید .

      برای اینکه بدانید یک هفته چقدر ارزش دارد از سردبیر یک هفته نامه بپرسید .

      برای اینکه بدانید یک ساعت چقدر ارزش دارد از دوستی که منتظرش گذاشته اید بپرسید .

      برای اینکه بدانید یک دقیقه چقدر ارزش دارد از کسی که از هواپیما یا قطار جا مانده بپرسید .

      برای اینکه بدانید یک ثانیه چقدر ارزش دارد از کسی که از تصادف جان سالم به در برده بپرسید .

      برای اینکه بدانید یک صدم ثانیه چقدر ارزش دارد از کسی که مدال طلای المپیک را برده بپرسید .

    زمان منتظر کسی نمی ماند . هر لحظه ای که در اختیار دارید گنج است . این گنج پر ارزش تر می شود وقتی که اوقات خوش خود را با کسانی که دوستشان دارید تقسیم می کنید .

ضمنا مسابقه فوتبال با تیم آمار تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد .

 

   + بچه های باحال ; ٥:٤۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۳
    پيام هاي ديگران ()