بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

 

به ما ماهی نده ؛ ماهيگيری ياد بده !! ما گشنمونه !

ما دوتا داداشيم ؛ تيغ مداد تراشيم ...

 

   + بچه های باحال ; ۳:٥٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()