بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

 

مبادا بذاريد بهتون بد بگذره !!! بچه باحال ها مبادا بخواهيد الگو بگيريد !

آخه واسه اين چی بگم من ؟

شيوه جديد تماشای مسابقات !!‌ (تازه می خواهند خانم ها رو بياورند تماشا ):

به چه می اندشی ؟ يا خودش می اد يا خبرش !

   + بچه های باحال ; ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()