بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

 

اينم برخی از تماشاگران تيم فوتبال در آلمان !! حيف نيست

 با چنين تشويق کنندگانی ما اين جوری باختيم ؟؟ !!

 اينم يک عکس از تماشچيان آمريکايی ،

 تيم اون ها هم حذف شد !!

 

   + بچه های باحال ; ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()