بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

متروی اصفهان به آثار باستانی آسيب زد


گزارشها حاکی از اين است که طی عمليات حفاری تونل قطار زيرزمينی شهر اصفهان، بخشی از سردر و پی استخر باغ موسوم به هزارجريب که در زمان شاه عباس صفوی، فرمانروای ايران در قرن هفدهم ميلادی ساخته شده، تخريب گرديده است.خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از احمد منتظر، استاد معماری در دانشگاه هنر اصفهان گزارش داده که طی حفاری تونل قطار زيرزمينی اصفهان، سر در چهارباغ هزارجريب و همچنين بخشی از استخر بزرگی که در مقابل اين سردر وجود داشته، از خاک بيرون آمده و تخريب شده است.محمدعلی دادخواه وکيل دادگستری که در زمينه حفظ ميراث فرهنگی فعاليت می کند می گويد خاک زمينی که بناهای خيابان باستانی چهارباغ اصفهان بر آن بناشده از جنس شن و ماسه و در برخی نقاط، باتلاقی است و خود بناها نيز از جنس خشت و گل هستند، بنابراين امکان حفاری تونل قطار زيرزمينی در اين منطقه بدون آسيب رساندن به بناهای تاريخی وجود ندارد.آقای دادخواه می گويد مسئولين شهری و ميراث فرهنگی اصفهان به هشدارهای کارشناسان در اين زمينه توجهی نکرده اند و با اينکه قرار بوده است قطار زيرزمينی از خيابان چهارباغ عبور نکند، مشخص نيست به چه دليل تصميم به حفاری تونل قطار زيرزمینی و احداث ايستگاه مترو در خيابان چهارباغ گرفته اند.

منبع : BBC تاریخ 19/8/85

   + بچه های باحال ; ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ آبان ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()