بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

اطاعت امر

 به فرموده استاد عابدان پور منبعد سعی خود را بر نوشتن مطالبی می کنیم که ارتباط بیشتر با محتوای علمی دروس رشته حسابداری دارد . از تمامی عزیزان و همچنین استاد گرامی خواشمندیم در ارایه اینگونه مطالب ما را یاری فرمایند . 

   + بچه های باحال ; ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()