اينم برخی از تماشاگران تيم فوتبال در آلمان !! حيف نيست

 با چنين تشويق کنندگانی ما اين جوری باختيم ؟؟ !!

 اينم يک عکس از تماشچيان آمريکايی ،

 تيم اون ها هم حذف شد !!

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
محمد

چه تماشاچی های جيگری!کاشکی ما هم می رفتيم آلمان!!

احسان

با سلام به تمامي همكاران مخصوصا همکاران بانک سپه ، در تمام اين جهان پهناور هيچ دانشگاهي را يافت نمي كنيد كه دانشجويان دلبخواهي يا اصلا سر كلاس حاضر نشوند و تازه كتابهاي درس دانشگاه را افراد نامعلومي و با هزار غلط املايي و غلط هاي علمي بنويسند و دانشجوبان با يك نمره زوري 10 قبول شوند آري درست حدس زديد اين دانشگاه پيام زور است البته اگر بتوان اصلا اسمش را دانشگاه ناميد و تازه اكثر اين دانشگاهها كنار قبرستان بنا شده ،شايد روساي پيام زور ميخواسته دل دانشجويان با هر نگاه به قبرستان باز شود

بعدا ميفهمی

نويسندگان اين سايت انقدر ترسو هستند که نام و نام خوانوادگی خودشان را ميترسند کامل درج کنند (حسيب شد اسم )