سلام به همه بر بچ ! برين بشينين پای درس ها که هوا

خيلی پسه 11.gif !! وقت خيلی تنگه ؛ من هم اين چند روز

 کمتر آپديت می کنم !

/ 3 نظر / 8 بازدید
شبون بی مخ

ما اون روزها که مکتب ميرفتيم درسهمون و جمع نمی کرديم برا شب امتحان

پیمان

سلام.

پیمان

پس این کلاسا کی شروع میشه توروخدا[عصبانی]