تشکر از استاد عزیز عابدان پورنمی دانم چه کار نیکی انجام داده ام که امروز سراسر اخبار خوش و وقایع مطلوب به گوشم رسید و برایم اتفاق افتاد ، جای خوشحالی بسیار است که خبر به ثمر رسیدن تلاش فراوان دوستان و همکلاسی های گوهرشناس و قدردان من مبنی بر اجابت خواهش ما توسط استاد عزیز جناب عابدان پور را شنیدم و بسیار مسرور شدم . همگی شادمانه بر خود بالیدیم که می توانیم در محضرچنین عزیزی پس از تلاش بسیار شاگردی کنیم . نمی دانم چه شد اما در حالی که استاد به سبب مشغله فراوان کاری و بار سنگین مسوولیت ... قصد ادامه تدریس در دانشگاه را نداشتند اما فی النهایه به سبب بزرگی طبع و خواهش های مکرر دوستان و قصد ادای فریضه زکات علمشان در خواست شاگردانشان را پذیرفتند و منت نهادند . امیدواریم قدرشناس این ایثار و حلم و پاک سرشتیشان باشیم و روزی ادای وام کنیم .

 برای تشکر ، یکی از بچه های باحال طی تماس با بی بی سی آهنگی را به طور زنده اجرا و به استاد عزیز تقدیم کردند . برای ذخیره کردن آن ، اینجا را کلیک کنید استاد عزیز !!!

/ 0 نظر / 38 بازدید