بعضی دوستان گفتند که چرا عکس نمی ذاری تا وبلاگ قشنگتر بشه واسه همين ما هم اين عکس رو گذاشتيم تا همه راضی بشن !!! سايزش هم عمدا کوچک نکردم تا هر کی می خواد بتونه desktop را با اين عکس مزين کنه !!

چون نزديک به ۸۰ درصد هم رشته ای ها و بلکه هم دانشگاهی ها خانم هستند و ممکنه از ديدن اين عکس ها يک کم حس حسادتشون تحريک بشه و برای احترام به آرا عمومی اگر اون ها هم عکسی دارند به آدرس E-mail  ما بفرستند تا تويه وبلاگ بذاريم !!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
نازنين

شما به خاطر اون ۸۰٪ هم دانشگا هی هاتون نگران نباشيد به فکر شکوفايی اون ۲۰٪ ديگه با شيد