نوروز ماندگار است تا یک جوانه باقی است !


نوروز ماندگار است تا یک جوانه باقی است
باقی است جمع جانان تا این یگانه باقی است

باردگر بریدند نای و نواش اما
این ساز می نوازد تا یک ترانه باقیست

سینه به سینه گفتند کوتاه تا شود شب
کوتاه می شود شب وقتی فسانه باقیست

عید است نامه دارم از من رسان به یاران
بشتاب ای کبوتر تا آشیانه باقی است

گم کردمش! نشانیش یک کوچه تا جوانی
پیداش کن پرنده! تا این نشانه باقی است

می چینمت دوباره از آسمان کرمان
پرواز کن پرنده تا سقف خانه باقیست

نور نگاه کوروش پروردگار بابل
بعد از هزار ها سال در هکمتانه باقیست

زیباست حرف یاران در کوچه های تبریز
آواز مولوی هست تا یک چغاله باقیست

دود اجاق وصلی کو درسفر برافراشت
بعد از هزار منزل در بلخ و بانه باقیست

درحیرتم که بعد از کشتار عشق اینک
در زیر سقف تاریخ عطر زنانه باقیست

عصر دگر برآید این نیز هم سرآید
گر نیستت یقینی حدس و گمانه باقیست

یغمائیان ربودند محصول عمر ما را
بشتاب و کشت می کن تا چند دانه باقیست

افراط کردو تفریط این ساربان گمراه
ای کاروان سفر خوش راه میانه باقیست


/ 1 نظر / 56 بازدید
حنانه و سميه

سلام..تبريک...بابت عيد ديگه... چه دلی داريم ما..اصلا بی کينه بابا..اوخ نه چيزی نيست..باز دعوا نشه..بی خيال بابا.. اها باشه دعوت ..بياين شهرمون رو ببينين بعد برگردين...