برنامه زمان‌بندي بازگشت انوشه انصاري به زمين

. منبع : وبلاگ انوشه انصاري .
. تصاوير از : Soyuz Undocking & Landing @ NASA .

هرچند سفر  انوشه انصاری از لحظه پرتاب تا رسيدن و الحاق به ايستگاه بين‌المللي فضايي (ISS) حدود دو روز به درازا انجاميد اما بازگشت وي به زمين تنها حدود 3.5 ساعت طول خواهد كشيد.

امروز، چهارشنبه 27 سپتامبر 2006، مصادف با 5 مهر 1385 مراسم رسمي تغيير فرماندهي از پرسنل اردوي سيزدهم به خدمه اردوي چهاردهم انجام خواهد شد. سپس در روز پنجشنبه 6 مهر 1385 ساعت 20:05 به وقت تهران، مراسم خداحافظي با دو نفر از خدمه اردوي سيزدهم و انوشه انصاري انجام خواهد شد و پس از اينكه اين سه نفر داخل كپسول فضايي سويوز TMA-8 جا گرفتند، دربها بسته شده و همه چيز براي عمليات انفصال آماده خواهد شد. مراسم خداحافظي به طور مستقيم از تلويزيون اينترنتي ناسا پخش خواهد شد.

از خدمه اردوي سيزدهم، توماس ريتر (Thomas Reiter) در ايستگاه بين‌المللي فضايي (ISS) باقي خواهد ماند. بازگشت وي براي ماه دسامبر برنامه‌ريزي شده است. طبق برنامه قرار است سويوز TMA-8 در ساعت 4:40 صبح به وقت تهران از روز جمعه، 7ام مهر 1385 در صحراي قزاقستان فرود آيد. كپسول فضايي سويوز TMA-9 به عنوان وسيله بازگشت خدمه اردوي چهاردهم به كار خواهد رفت.

برنامه زمان‌بندي بازگشت سويوز TMA-8 به شرح زير اعلام شده است:

. عمليات انفصال - 3 ساعت و 23 دقيقه تا نشستن بر زمين .
112811main_01.jpg

فرمان انفصال صادر مي‌شود و در پي آن چنگكها و قلابهايي كه كپسول را به ايستگاه بين‌المللي فضايي متصل كرده است باز مي‌شوند.. 00:03 پس از انفصال - 03:20 تا نشستن بر زمين .
112813main_02.jpg
قلابها باز مي‌شوند، كپسول از قسمت الحاق جدا مي‌شود و با سرعت 0.1 متر بر ثانيه از ايستگاه بين‌المللي فضايي دور مي‌شود.. 00:06 پس از انفصال - 03:17 تا نشستن بر زمين .
112815main_03.jpg
زماني كه كپسول حدوداً 20 متري از
ISS دور شده است، موتورها براي 15 ثانيه روشن مي‌شوند.. 02:29 پس از انفصال - 00:54 تا نشستن بر زمين .
112817main_04.jpg
در اين زمان كپسول فضايي سويوز حدود 19 كيلومتر از
ISS دور شده است. موتورها براي 4 دقيقه و 21 ثانيه روشن مي‌شوند تا عمليات تغيير مدار صورت گيرد..
02:
57 پس از انفصال - 00:26 تا نشستن بر زمين .
112819main_05.jpg

واحد مداري كه در زمان بازگشت سويوز خالي است جدا مي‌شود و در زمان برخورد با جو زمين به تدريج سوخته و ازبين مي‌رود. واحد سرويس پس از واحد مداري جدا شده و به سرنوشت مشابهي دچار مي‌شود..
03:00
پس از انفصال - 00:23 تا نشستن بر زمين .
112821main_06.jpg
سرانجام ارتفاع واحد بازگشت به 121920 متر، يعني جاييكه جو غليظ شروع مي‌شود، مي‌رسد. در اين حالت تنها 31 دقيقه از آخرين باري كه سويوز با روشن كردن موتورهايش، سرعت خود را كاهش داده است مي‌گذرد..
03:08
پس از انفصال - 00:15 تا نشستن بر زمين  .
112823main_07.jpg
فرمان رها‌سازي چترها صادر مي‌شود. ابتدا دو چتر اوليه باز مي‌شوند كه در پي خود چترهاي ترمزي را باز مي‌كنند. چتر ترمزي سرعت كپسول را از 230 متر بر ثانيه به 80 متر بر ثانيه كاهش مي‌دهد. سپس چتر اصلي باز مي‌شود و سرعت واحد بازگشت را به حدود 7 متر بر ثانيه تنزل مي‌دهد. ابزار كنترلي اين چتر ابتدا به كپسول اجازه مي‌دهد با زاويه 30 درجه فرود آيد تا گرماي بدنه كپسول كاهش پيدا كند و سپس زاويه نزول را به صفر درجه مي‌رساند..
03:23
پس از انفصال - تنها حدود 2 ثانيه قبل از نشستن بر زمين .
112829main_10.jpg
در حالي كه كپسول حدود 80 سانتيمتر با زمين فاصله دارد، 6 موتور مينياتوري روشن مي‌شوند تا سرعت برخورد را به 1.5 متر بر ثانيه كاهش دهند.


3 ساعت و 23 دقيقه پس از صدور فرمان انفصال، سايوز در ساعت 4:40 صبح روز جمعه 7 مهر 1385 در جايي واقع در شمال شرقي پايگاه فضايي بايكنور، در محدوده‌اي به قطر 30 كيلومتر بر زمين خواهد نشست.
همه ما بي‌صبرانه منتظر آن صبح باشكوه خواهيم بود تا شاهد قدم گذاشتن انوشه انصاري بر زمين باشيم.

امیدواریم فرودي نرم و آرام در انتظار ايران‌دخت شجاع ما باشد.

112764main_kazakhstan_map.jpg
محل فرود كپسول فضايي سويوز جايي در شمال شرقي پايگاه فضايي بايكنور خواهد بود.

برای دیدن مستقیم مراسم خداحافظی و فرود می توانید روی لینک تلویزیون ناسا در قسمت لینک ها کلیک کنید

/ 0 نظر / 17 بازدید