نظريات مختلف در مورد امتحان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فقط سوپ كلم است كه حال آدم را بيشتر از امتحان ميزند --- 26.gifآلبرت انيشتين

امتحان مسخره ترين كار دنياست ---- 09.gifجرج برنارد شاو

امتحان بدون تقلب مثل كريسمس بدون درخت است ----04.gif تي اس الیت

امتحان بخشي از زندگي است ،نه زندگي امتحانست ---06.gif پائولو

امتحان در صورت عدم حذف پزشكي ، اولين گام در جهت شروع چاپلوسي پيش استاد براي نمره ي ده گرفتن است ----04.gif كامي نيك صالحي

چي گفتيد امتحان؟ اصلا معني اش را نمي دانم ---- 18.gifجرج اورول

امتحان فقط يه بازيه ... يه بازيه مسخره ----09.gif از ديالوگهاي فیلم نیش

هر كس را ميخواهي از خودت متنفر كني ،امتحانش كن ----34.gif يك ضرب المثل 

 

بررسی مکتبهای بشری

سوسیالیسم : دو گاو دارید. یکی را نگه میدارید. دیگری را به همسایه خود می دهید
کمونیسم : دو گاو دارید. دولت هر دوی انها را میگیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند
فاشیسم : دو گاو دارید. شیر را به دولت میدهید. دولت ان را به شما میفروشد
کاپیتالیسم : دو گاو دارید. هر دوی انها را میدوشید. شیرها را بر زمین میریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند
نازیسم : دو گاو دارید. دولت به سوی شما تیراندازی میکند و هر دو گاو را می گیرد
انارشیسم : دو گاو دارید. گاوها شما را میکشند و همدیگر را می دوشند
سادیسم : دو گاو دارید. به هردوی انها تیراندازی میکنید و خودتان را در میان ظرف شیرها می اندازید
اپارتاید : دو گاو دارید. شیر گاو سیاه را به گاو سفید میدهید ولی گاو سفید را نمی دوشید
دولت مرفه : دو گاو دارید. انها را میدوشید بعد شیرشان را به خودشان میدهید تا بنو شند
بوروکراسی : دو گاو دارید. برای تهیه شناسنامه انها هفده فرم را در سه نسخه پر میکید ولی وقت ندارید شیر انها را بدوشید
سازمان ملل : دو گاو دارید. فرانسه شما را از دوشیدن انها وتو میکند.امریکا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو میکنند.نیوزلند رای ممتنع می دهد
ایده الیسم : دو گاو دارید. ازدواج میکنید. همسر شما انها را می دوشد
رئالیسم : دو گاو دارید. ازدواج میکنید. اما هنوز خودتان انها را می دوشید
متحجریسم : دو گاو دارید. زشت است شیر گاو ماده را بدوشید
فمینیسم : دو گاو دارید. حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید
پلورالیسم : دو گاو نر و ماده دارید. از هرکدام شیر بدوشید فرقی نمی کند
لیبرالیسم : دو گاو دارید. انها را نمیدوشید چون ازادیشان محدود می شود
دموکراسی مطلق : دو گاو دارید. از همسایه ها رای میگیرید که انها را بدوشید یا نه
سکولاریسم : دو گاو دارید. پس به خدا نیازی نیست.

شما کدوم مکتب رو انتخاب ميکنيد؟؟؟؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید