انوشه انصاری به زمین خوش آمدی !

. منبع تصاویر : خبرگزاری رویترز .

جمعه 7 مهر 1385 ساعت 4:40 صبح به وقت تهران.

سرانجام سفر 10 روزه انوشه انصاری پایان پذیرفت و مسافر شجاع ما به خانه بازگشت.امروز (جمعه 7 مهر 1385) صبح ساعت 1:17 بامداد طبق قرار قبلی کپسول فضایی سویوزTMA-8 که حامل سه سرنشین، انوشه انصاری، پاول وینوگرادف و جف ویلیامز بود از ایستگاه بینالمللی فضایی جدا شد و ساعاتی بعد با موفقیت در استپهای شمالی قزاقستان جایی نزدیک شهر آرکالیک به زمین نشست.

ما ایمان داریم هیچ ایرانی عاشق فضایی را نخواهید یافت که این تاریخ را فراموش کند. انوشه انصاری نخستین فضانورد ایرانی، اولین بانوی فضاگرد جهان، چهارمین گردشگر فضایی دنیا و اولین بانوی مسلمانی که از مرز فضا گذر کرده است، پس از 10 روز بودن در فضا به سلامت به خانه بازگشت.

بازگشت پیروزمندانه انوشه انصاری را به همه ایرانیان شادباش میگوییم

Anoushehansarilanding08.jpg
انوشه انصاری در مراسم خداحافظی که مستقیماً از تلویزیون اینترنتی ناسا پخش میشد با خدمه اردوی 14 خداحافظی کرد.

 

AnoushehAnsarilanding12.jpg
خدمه اردوی سیزدهم به همراه انوشه انصاری با خدمه اردوی چهاردهم خداحافظی میکنند.در زمین چند بار دیدهاید که انسانهایی از ملل مختلف چنین صمیمانه یکدیگر را در آغوش کشند.Anoushehansarilanding09.jpg
انوشه انصاری در داخل کپسول فضایی سویوز و در حالی که لباس فضایی سوخول به تن دارد.


Anoushehansarilanding10.jpg
در این تصویر شاهد جدا شدن کپسول فضایی سویوز از ایستگاه بینالمللی فضایی میباشید.Anoushehansarilanding05.jpg
کپسول فضایی سویوز TMA-8 دقایقی قبل از به زمین نشستن. انوشه انصاری، پاول وینوگرادف و جف ویلیامز سرنشینان این سفینه هستند.


Anoushehansarilanding03.jpg
کپسول فضایی سویوز TMA-8 حامل انوشه انصاری, کیهاننورد روسی پاول وینوگرادف و فضانورد آمریکایی جف ویلیامز تحت اثر مقاومت آیرودینامیکی چتر متصل به آن، آرام آرام فرود میآید.


Anoushehansarilanding06.jpg
واحد بازگشت کپسول فضایی سویوز TMA-8 جمعه 7 مهر 1385، ساعت 4:40 به وقت تهران به سلامت بر زمین نشست.


Anoushehansarilanding02.jpg
انوشه انصاری، نخستین بانوی فضاگرد جهان پس از فرود توسط همسرش حمید مورد استقبال قرار گرفته است.

 

Anoushehansarilanding04.jpg
انوشه انصاری لحظاتی پس از فرود موفق کپسول فضایی سویوزTMA-8 و خروج از آن توسط پرسنل زمینی به مکان در نظر گرفته شده حمل میشود.

 

AnoushehAnsariLanding01.jpg
انوشه انصاری لحظاتی پس از فرود در استپهای شمالی قزاقستان و در نزدیکی کپسول فضایی سویوز TMA-8 استراحت میکند.

 

Anoushehansarilanding07.jpg
انوشه انصاری در خانه. به راستی چه زیباست اگر همه بدانیم این زمین است که خانه یکتای ماست.

 

Anoushehansarilanding11.jpg
سرنشینان کپسول فضایی سویوز TMA-8 دقایقی پس از بازگشت به زمین. به ترتیب از چپ به راست عبارتند از انوشه انصاری، نخستین بانوی فضاگرد جهان، پاول وینوگرادف کیهاننورد روسی و جف ویلیامز فضانورد آمریکایی/ 0 نظر / 7 بازدید