چرا ترکیه عضو اروپا نمی‌شود ؟ ( برای رفع خستگی امتحانات !! )


کشور ترکیه با تمام آن مظاهر مدرنیته غربی و تلاشی که برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌کند، دو رو دارد. پشت این سکه جذاب و وسوسه‌انگیز زندگی دیگری هم در جریان است که همواره از سوی رسانه‌های ترک و حتی رسانه‌های غربی تحریف شده است...

  fa_doc_abstract_c2.gif


n00056050-r-b-000.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-001.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-002.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-003.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-004.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-005.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-006.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-007.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-008.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-009.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-010.jpg fa_photo_icon.gif

 


pixel.gifpixel.gif fa_photo_border.gif n00056050-r-b-011.jpg fa_photo_icon.gif
نقل از خبرگزاری آفتاب www.aftabnews.ir

/ 0 نظر / 15 بازدید