انوشه‌ انصاري‌ اولين‌ ايراني‌ كه‌ به‌ فضا مي‌رود

انوشه‌ انصاري‌ يك‌ ايراني‌ است‌ كه‌ سال‌ها درآمريكا زندگي‌ مي‌كند دست‌ كم‌ آن‌ قدر شجاعت‌ داشته‌ است‌ كه‌ ميليون‌ها دلار از ثروت‌ خود رابراي‌ اعطاي‌ جايزه‌ به‌ اولين‌ سفر خصوصي‌ به‌ فضاصرف‌ نمايد.
29 سپتامبر 2004 بود كه‌ (انوشه‌) پس‌ از دوماموريت‌ موفقيت‌آميز فضايي‌ (جايزه‌ Xانصاري‌) را كه‌ ده‌ ميليون‌ دلار آمريكا بود به‌ برنده‌مسابقه‌ سفر به‌ فضا اعطا كرد. آن‌ روز، روز بزرگي‌براي‌ تمام‌ كساني‌ بود كه‌ ديگر روري‌ زمين‌ موضوع‌سرگرم‌كننده‌اي‌ را نمي‌يابند. كساني‌ كه‌مي‌خواهند در فضاي‌ لايتناهي‌ كمي‌ بيشتر خوش‌بگذرانند.

m-154-4-26.jpg انصاري‌ به‌ واقع‌ مي‌تواند نشان‌ دهد كه‌ درهزاره‌ جديد، ارزش‌ زن‌ به‌ ميزان‌ موفقيت‌ها وتلاش‌ اوست‌. انوشه‌ انصاري‌ زني‌ ثروتمند و ازمتمول‌ترين‌ ايرانيان‌ مقيم‌ خارج‌ از كشور است‌.گفته‌ مي‌شود كه‌ دارايي‌هاي‌ او ششصد ميليون‌دلار و يا شايد بيشتر مي‌باشد. او هم‌ اكنون‌ در شهر(پلانو) واقع‌ در ايالت‌ تگزاس‌ آمريكا زندگي‌مي‌كند. او در سال‌ 1967 در تهران‌ ديده‌ به‌جهان‌ گشود. وقتي‌ در شانزده‌ سالگي‌ به‌ (آمريكا)مهاجرت‌ كرد نمي‌توانست‌ انگليسي‌ صحبت‌ كند.انوشه‌ كه‌ اولين‌ بار همسرش‌ (حميد) را در زمان‌اشتغال‌ در شركت‌ MCI در واشنگتن‌ ملاقات‌ نمودبه‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ اگر موسس‌ يك‌ شركت‌ باشدخيلي‌ بيشتر موفق‌ خواهد بود. بنابراين‌ شوهر وبرادرشوهرش‌، امير انصاري‌ را متقاعد كرد كه‌ شغل‌قبلي‌ را كنار بگذارند و خودشان‌ يك‌ شركت‌مخابراتي‌ را پايه‌ريزي‌ نمايند.

اولين‌ زن‌ گردشگر فضايي‌

برخلاف‌ تصور بسياري‌ از مردم‌، اولين‌ مردي‌كه‌ به‌ فضا مسافرت‌ نمود يك‌ فضا نورد نبود بلكه‌ تنهايك‌ خلبان‌ آموزشي‌ به‌ نام‌ (جو كيتينگر) بود. درآن‌ زمان‌ نيروي‌ هوايي‌ آمريكا قصد داشت‌برروي‌ تاثيرات‌ فضا بر انسان‌ تحقيق‌ نمايد ومي‌خواست‌ بداند آيا يك‌ فضا نورد مي‌تواند درفضا دوام‌ آورد؟ بنابراين‌ كيتينگر با يك‌ بالن‌ به‌ فضاپرواز كرد و وقتي‌ به‌ فاصله‌ 20 مايلي‌ از زمين‌رسيد از آن‌ به‌ بيرون‌ پريد. او مي‌گويد: (من‌ فقطدعا مي‌كردم‌ و مي‌گفتم‌ خدايا خودت‌ مراقب‌ من‌باش‌.) و بالاخره‌ او به‌ سلامت‌ بر زمين‌ رسيد وعنوان‌ اولين‌ مردي‌ راگرفت‌ كه‌ به‌ فضا سفر كرد.انوشه‌ انصاري‌ اولين‌ زن‌ گردشگر فضايي‌ است‌ كه‌مي‌خواهد فقط براي‌ تفريح‌ و از سوي‌ ايستگاه‌فضايي‌ (ISS) به‌ فضا برود. او هم‌اكنون‌ مشغول‌تمرين‌ آموزشي‌ و آماده‌سازي‌ خود در (استارسيتي‌) در آمريكا است‌، در (استار سيتي‌) اومي‌تواند با پوشيدن‌ لباس‌هاي‌ مخصوص‌ درمحيطي‌ شبيه‌ به‌ محيط فضا قرار گيرد و بي‌وزني‌ راتجربه‌ نمايد. او كه‌ با روزي‌ ده‌ تا دوازده‌ ساعت‌كار بسيار فعال‌ مي‌باشد، مي‌گويد توصيف‌ كار دريك‌ شركت‌ فضايي‌ بسيار مشكل‌ است‌ و تا كسي‌ درآن‌ وضعيت‌ نباشد نمي‌تواند درك‌ كند ساعت‌هامعلق‌ ماندن‌ چه‌ احساسي‌ دارد. انوشه‌ انصاري‌قصد دارد در سپتامبر سال‌ 2006 به‌ فضا سفر كند.

پيشينه‌ كاري‌ او

زماني‌ انوشه‌ انصاي‌ روياي‌ سفر به‌ كرات‌ ديگررادر سر مي‌پروراند. زماني‌ كه‌ او در زادگاه‌ خودتهران‌ رشد مي‌كرد و پرورش‌ مي‌يافت‌، آرزوي‌سفر به‌ فضا را داشت‌. او كه‌ هم‌اكنون‌ سي‌ و چهارسال‌ دارد، نايب‌ رييس‌ و مدير عامل‌ بخش‌اطلاعاتي‌ شبكه‌ (Sonus) است‌. شبكه‌اي‌ كه‌ درژانويه‌ سال‌ 2001 با بهره‌گيري‌ از تكنولوژي‌تله‌كام‌ تشكيل‌ شد. شركتي‌ كه‌ انوشه‌ آن‌ را تاسيس‌نمود و آن‌ را وارد صنعت‌ مخابرات‌ كرد. انوشه‌كمي‌ قبل‌ از تاسيس‌ تكنولوژي‌ تله‌كام‌، با بخش‌اصلي‌ خدمات‌ مخابرات‌ و فرشندگان‌ در مناطق‌تقويت‌ قاب‌هاي‌ رسانا و ارزيابي‌ برق‌ ATMهمكاري‌ مي‌كرد. شغل‌ قبل‌ او در زمينه‌موقعيت‌هاي‌ شركت‌ مخابرات‌ MCI و شركت‌ارتباطات‌ ماهواره‌اي‌ (COMSAT) بود و درچندين‌ بخش‌ مهندسي‌ اشتغال‌ داشت‌. او بر روي‌طرح‌هاي‌ معماري‌ براي‌ شبكه‌هاي‌ (SS7)و(ISDN) هم‌ كار مي‌كرد.
انوشه‌ در سال‌ 2000 برنده‌ جايزه‌ برتركارآفريني‌ منطقه‌اي‌ و كشوري‌ از سوي‌ مجله‌(زنان‌ كوشا) گشت‌. جايزه‌اي‌ كه‌ به‌ برترين‌ زن‌جوان‌ و كارآفرين‌ تعلق‌ مي‌گرفت‌ و همچنين‌ درسال‌ 1999 جايزه‌ سال‌ را به‌ خاطر بهره‌گيري‌ ازتكنولوژي‌ و ارتباطات‌ از منطقه‌ جنوب‌ شرقي‌آمريكا تصاحب‌ نمود. او تاكنون‌ چندين‌ مقاله‌علمي‌ و تكنيكي‌ ارائه‌ داده‌ است‌ و داراي‌ حق‌امتياز كار برروي‌ سرويس‌هاي‌ اوپراتوري‌اتوماتيك‌ مي‌باشد.

دكتراي‌ مهندسي‌ الكترونيك‌

m-154-4-64.jpg انصاري‌ داراي‌ مدرك‌ مهندسي‌ الكترونيك‌ ازدانشگاه‌ (جورج‌ واشنگتن‌) و دكتراي‌ مهندسي‌الكترونيك‌ و علوم‌ كامپيوتري‌ از دانشگاه‌ (جورج‌ميسون‌) مي‌باشد. او همچنين‌ يكي‌ از اعضاي‌ (ETA KAPPA NU) و (IEEE) و (NSPE)است‌. انصاري‌ مغزي‌ را طرح‌ريزي‌ كرده‌ و ساخته‌است‌ كه‌ مي‌تواند بين‌ انواع‌ ترافيك‌ تفاوت‌ قائل‌شود و بدين‌ ترتيب‌ اتومبيل‌ را كنترل‌ نمايد.
چنين‌موفقيت‌ بزرگي‌ آن‌ هم‌ در سن‌ 33 سالگي‌ آن‌قدر كمياب‌ است‌ كه‌ اغلب‌ كساني‌ كه‌ براي‌ اولين‌بار او را مي‌بينند، با ترديد به‌ او نگاه‌ مي‌كنند. انوشه‌در سال‌ 1993 با همراهي‌ همسرش‌ (حميد) وبرادر شوهرش‌ (امير) شركت‌ مخابراتي‌TTI(تي‌تي‌آي‌) را بنيان‌ نهاد و توانست‌ از سوي‌مجله‌ (زنان‌ كوشا) برنده‌ جايزه‌ شود. پس‌ از آن‌بود كه‌ امير و انوشه‌ انصاري‌ با صرف‌ چند ميليون‌دلار، خود را عضو اولين‌ برنامه‌ فضايي‌ خصوصي‌جهان‌ نمودند و توانستند نام‌ خود را برروي‌ جايزه‌X قرار دهند. جايزه‌ X مبلغ‌ ده‌ ميليون‌ دلارآمريكاست‌ كه‌ به‌ اولين‌ سازمان‌ غيردولتي‌ كه‌بتواند يك‌ سفينه‌ قابل‌ استفاده‌ مجدد را به‌ فضاببرد، تعلق‌ مي‌گيرد. بنياد جايزه‌ X قبلا اعلام‌ كرده‌بود كه‌ دو تيم‌ تقريبا آماده‌ پرواز آزمايشي‌ خودمي‌باشند و در تاريخ‌ 6 مي‌ 2004 و پس‌ از صرف‌چند ميليون‌ دلار امير و انوشه‌ انصاري‌ آن‌ جايزه‌را به‌ نام‌ خود ثبت‌ نمودند (جايزه‌ X انصاري‌) وآن‌ را به‌ يك‌ تيم‌ فضانوردي‌ اعطا كردند.
وقتي‌ انوشه‌ كودكي‌ بيش‌ نبود، هميشه‌ آرزوي‌سفر به‌ فضا و فضانورد شدن‌ را در سر مي‌پروراند.آيا در آن‌ زمان‌ مي‌دانست‌ كه‌ روزي‌ به‌ آرزوي‌خود خواهد رسيد؟
آنچه‌ كه‌ در رابطه‌ باوي‌ بايد گفت اين است كه‌ وي‌ اولين ‌ايراني‌ خواهد بود كه‌ به‌ فضا راه‌ خواهد يافت ...

 ........................................................................................................................................

 تصویری از شناگر زن مسلمان شرکت کننده در مسابقات جهانی زنان مسلمان که با پوشیدن مایوی مخصوص در مسابقات شنای جهانی زنان شرکت می کند :

/ 0 نظر / 6 بازدید