منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد رشته حسابداري :<?xml:namespace prefix = o />

 

 دفترچه اول :

  

 

رياضيات و آمار ( ضريب 3 - 40سوال ) :

 

 رياضيات  :

 

رياضيات و كاربرد آن در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (دكترجمشيد صالحي صدقياني )

رياضيات در مديريت, اقتصاد و حسابداري ( دكتر مسعود نيكوكار )

ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )

تستهاي رياضي كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران)

 

آمار :

 

آمار و كاربرد ان در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر عادل آذر و مومني - انتشارات سمت )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر جمشيد صدقياني )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( انتشارات سنجش تكميلي )

   

زبان عمومي و تخصصي ( ضريب 2 -30 سوال ) :

 

 زبان عمومي : 

      

        گرامر:  Grammar fortoefl- مسعود آريا نيا - عباس فرزام )

        لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )

 

 زبان تخصصي :

 

حسابداري ميانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )

حسابداري صنعتي  -   Cost Accounting ( HORNGREN & ALL… )

حسابداري پيشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )       

تستهاي كارشناسي ارشد زبان تخصصي حسابداري ( دكتر باقر زاده )

كتاب - Common mistakes in English

 

  ------------------

  

دفترچه دوم :

  

حسابداري مالي (ضريب 3 - 30 سوال  ) :

 

 

 

استانداردهاي حسابداري ايران (نشريه 160 )

صورتهاي مالي اساسي ( فصل اول نشريه 76 )

حسابداري موجودي كالا (نشريه 80 )

حسابداري دارائيهاي ثابت/ اموال, ماشين آلات و تجهيزات (نشريه 67 )

حسابداري استهلاك (نشريه 90 )

حسابداري سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار (نشريه 117 )

حسابداري شركتهاي سهامي (نشريه 94 )

حسابداري پيمانكاري (نشريه 51 )

شركتهاي تضامني ( پيشرفته 1 - حسن همتي)

مشاركت مخصوص /شركتهاي عملي (پيشرفته 1 -  حسن همتي )

كالاي اماني /حق العمل كاري (پيشرفته 1 - حسن همتي )

فروش اقساطي (پيشرفته 1- حسن همتي )

اجاره ها (مباحث جاري در حسابداري - حسن همتي )

حسابداري شعب (پيشرفته 1 - حسن همتي )

حسابداري تغيير قيمتها / تورمي (پيشرفته 1 - حسن همتي )

صورتهاي مالي تلفيقي (نشريه 120 - دكتر شباهنگ )

صورتهاي مالي تلفيقي از تئوري تا عمل ( دكتر محسن خوش طينت )

صورتهاي مالي تلفيقي كاربردي ( دكتر محسن خوش طينت)

گزارشگري بخشها(پيشرفته 1- حسن همتي )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي استانداردهاي حسابداري ( دكتر عثماني و جمشيد اسكندري )

  

حسابداري صنعتي ( ضريب 2 - 30 سوال ) :

  

حسابداري صنعتي 1 (دكتر عرب مازار - پيام نور )

حسابداري صنعتي 1و2 و3(دكتر اعتمادي - انتشارات سنجش تكميلي )

/ 0 نظر / 3 بازدید