پرش یک رودخانه از روی دیگری!


شش سال زمان... 500 ملیون یورو سرمایه... 918 متر طول...

این یک پل کانالی بر روی رود "الب" است در راستای طرح وحدت و یکپارچگی آلمان قسمتهای آلمان شرقی و آلمان غربی سابق را به هم متصل می کند. این پل در شهر "مگ دبورگ" در نزدیکی برلین واقع شده است. این عکس در روز افتتاح این پروژه گرفته شده است.

این پل نه تنها نماد وحدت آلمان است، بلکه نشانه قدرت مهندسی نیز هست. تقدیم به همه کسانی که قدر پروژه های مهندسی را میدانند.

به قول شاعر :

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم !!!


waterbridge.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید