خدا رو شکر که تيمی ديگه تويه گروه نبود و گرنه تيم

ما از اون هم می باخت ! الحمد لله که پنجم نشديم !!

خداحافظ جام جهانی تا سال ۲۰۱۰  02.gif

/ 2 نظر / 4 بازدید
حامد

بله ... خدارا شکر !!!!!!‌

يک دانشجوی عاجز پيام نوری

سلام من يک دانشجوی رشته حسابداری پيام نوری هستم و از کجا بگويم که ما کسانی هستيم که از زور سربازی نرفتن و از اينکه در دانشگاه دولتی قبول نشديم به ناچار وارد اين به ظاهر دانشگاه شديم که هيج جای دنيا ما را قبول ندارند و تازه استادان ما کسانی هستند که با يک ليسانس يا فوق ليسانس زوری شدهاند اساتيد پيام نور. از شدت بغض دیگر نمی توانم صحبت کنم