تيم فوتبال بچه های باحال حسابداری هم بار ديگر تشکيل شد !!! (البته برای آخرين بار)

اعضای تيم :

 ۱ - عليرضا تولايی                               ۵ - محمد صادقی

۲ - ابراهيم کفعمی                                 ۶ - حامد اکبر پور

۳ - سيد روح اله مير کاظمی                     ۷-اسماعيل پناهی

۴ - رسول قصری

سرپرست : سعيد يادگاری

ساير بچه های با حال حسابداری برای تشويق و احيانا (!) ديدن بازی ها

 می توانند در تاريخ های زير تشريف فرما بشن !! :

۱ - يکشنبه   ۱۰/۲/۸۵   در مقابل تيم تختی ( رشته کامپيوتر )

۲ - سه شنبه  ۱۲/۲/۸۵  در مقابل تيم بسيج دانشگاه

۳ - شنبه      ۱۶/۲/۸۵   در مقابل تيم پاسارگاد ( رشته مختلط !! )

سو تفاوت نشه !!!

کليه بازيهای تيم ما ساعت ۱۱.۳۰دقيقه می باشد.

در صورت صعود برنامه نيمه نهايی و بازم در صورت صعود تاريخ

 فينال را اعلام می کنيم !!

در غير اين صورت برن کشکشون رو بسابن !!

اگه بردن عکس هاشونو می ذاريم زيارت کنيد !!

/ 0 نظر / 12 بازدید