پدر، پسر، سیب زمینی

pedarpesarsibzamini-thumb.jpg
پدری تنها در مینه سوتا، با پسری بیگناه در زندان، قلب پدر شکسته و همه راهها به رویش بسته است، خورشید را نگاه می کند و...

یک روز صبح بهاری:
پيرمردي تنها در مينه سوتا زندگي مي کرد . او مي خواست مزرعه سيب زميني اش راشخم بزند اما اين کار خيلي سختي بود. تنها پسرش که مي توانست به او کمک کند در زندان بود. پيرمرد نامه اي براي پسرش نوشت و وضعيت را براي او توضيح داد :
« پسرعزيزم من حال خوشي ندارم چون امسال نخواهم توانست سيب زميني بکارم. من نمي خواهم اين مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت هميشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. من براي کار مزرعه خيلي پير شده ام. اگر تو اينجا بودي تمام مشکلات من حل مي شد. من مي دانم که اگر تو اينجا بودي مزرعه را براي من شخم مي زدي.»
دوستدار تو پدر

دو روز بعد، ساعت یک بعد از ظهر:
چند روز بعد، پيرمرد اين تلگراف را دريافت کرد :
« پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام.»

یک روز بعد، ساعت چهار صبح:
ساعت چهار صبح فردا، یک کامیون با دوازده نفراز مأموران اف بی آی و افسران پليس محلي سرو کله شان پیدا شد، آنها بدون یک کلمه توضیح تمام مزرعه را شخم زدند، بدون اينکه اسلحه اي پيدا کنند .
یک هفته بعد، ساعت زیاد مهم نیست
پيرمرد بهت زده نامه ديگري به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقي افتاده و از او در پرسید که چه باید بکند ؟
پسرش پاسخ داد : پدر برو و سيب زميني هايت را بکار، اين بهترين کاري بود که از اينجا مي توانستم برايت انجام بدهم .

نتيجه گیری اخلاقي:
همیشه سعی کنید از پلیس برای حل مشکل تان استفاده کنید، بخصوص وقتی پلیس خودش مشکل را بوجود آورده است.

/ 2 نظر / 8 بازدید
تنها

سلام من بچه تهران و در نجف اباد درس خواندم ازاد ولی يک چيز فهميدم که اين مردم نجف اباد به مادرشان رحم نمی کند چرا چرا ای کاش من هم فکر می کردم ولی واقعا ناراحتت کردم ولی فکر کن برو باغ ملی .....ببين چرا

تنها تهرانی بي يار

اگر ناراحت شدی مرا ببخش و ببين يک ادم چه پسر و چه دختر نمی تواند داخل شهر حرکت کند و اين ميغانها امنيت ندارن چرا اعتراض نمی کننيد و چرا هر طور خوش اييد زندگيی می کند دلم برای دلم می سوزه ولی اين بگم ادم خوببببب هم داشت که خيلی مهربان بود از مادر مهر بان تر و از پدر عزيزتر يادش بخير