بزرگان ایرانی در جهان

پروفسور بیژن داوری

 معاون ارشد شرکتIBM

بزرگترین شرکت سخت افزار کامپیوتر در جهان

فریار شیرزاد معاون وزارت   بازرگانی آمریکا و دستیار ریاست جمهوری آمریکا در کاخ سفید

حسين اسلامبلچي

رئيس شرکت مخابرات آمریکا

 AT&T

فرزاد ناظم مدير فني سايت

Yahoo

اميد كردستاني معاون ارشد سايت

 google

پيير اميديار موسس و رئيس شركتebay

 بنیانگذار تجارت الکترونیک در جهان

bijan-davari.jpg

faryar-shirzad.jpg

hossein-islabolchi.jpg

farzad_nazem.jpg

omid_kordestani.JPG

pier-omidyar.jpg

www.IBM.com

 

www.trade.gov

 

www.att.com

 

www.yahoo.com

 

www.google.com

 

www.ebay.com

 

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بییشتر

 

اطلاعات بيشتر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید