چند خبرآدرس پست الکترونیک مسوولان دانشگاه را در زیر ملاحظه می کنید

لطفا مسائل و مشکلات دانشگاه را مستقیما با آن ها در میان بگذارید


نام واحدها

پست الكترونيكرياست دانشگاه presidentoffice@pnu.ac.ir حراست pr_herasat2000@Pnu.ac.ir گزينش pr_recuitment@Pnu.ac.ir اداره حقوقي pr_legal@Pnu.ac.ir مديريت عمران pr_establish_manage@Pnu.ac.ir گروه همكاريهاي بين المللي int@Pnu.ac.ir نهاد رهبري pr_nahad@Pnu.ac.ir مركز برن مرزي ISC@Pnu.ac.ir معاونت فناوري اطلاعات IT_ovp_information@Pnu.ac.ir مديريت رايانه IT_computer@Pnu.ac.ir دانشستان IT_euniversity@Pnu.ac.ir  مديريت انتشارات IT_Publishing@Pnu.ac.ir

معاونت اداري و مالي fi_ovp_finance@Pnu.ac.ir مديريت كارگزيني fi_personnel@Pnu.ac.ir مديريت مالي fi_dep_finance@Pnu.ac.ir مديريت عمومي fi_affair_public@Pnu.ac.ir معاونت پژوهشي re_ovp_research@Pnu.ac.ir مديريت تحقيقات re_research_office@Pnu.ac.ir كتابخانه مركزي re_cent_library@Pnu.ac.ir مديريت رايانه re_computer@Pnu.ac.ir خبرنامه re_newsletter@Pnu.ac.ir معاونت دانشجويي st_ovp _ student@Pnu.ac.ir مديريت سنجش st_assessment@Pnu.ac.ir مديريت خدمات آموزشي st_education_affair@Pnu.ac.ir مديريت دانشجويي st_affair_student@Pnu.ac.ir مديريت فرهنگي st_act_cultural@Pnu.ac.ir معاونت برنامه ريزي و ارزيابي pl_ovp_planning@Pnu.ac.ir گروه آمار و برنامه ريزي pl_plan_statist@Pnu.ac.ir مديريت تشكيلات و بودجه pl_org_budget@Pnu.ac.ir مديريت نظارت و ارزيابي pl_con_evaluation@Pnu.ac.ir مديريت توسعه pl_advancement@Pnu.ac.ir معاونت آموزشي ac_ovp_ academic@Pnu.ac.ir  گروه برنامه ريزي آموزشي ac_plan_ education@Pnu.ac.ir  گروه تحصيلات تكميلي ac_cont _ education@Pnu.ac.ir دانشكده علوم پايه sc_sciences@Pnu.ac.ir دانشكده علوم انساني hs_humanities@Pnu.ac.ir


قابل توجه فارغ التحصيلان فراگير دانشگاه پيام نور

به طلاع مي رساند كليه فارغ التحصيلان فراگير اين دانشگاه مي توانند مانند ساير فارغ التحصيلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از حقوق و مزاياي استخدامي برخوردار شوند.


/ 2 نظر / 24 بازدید
آذر

سلام ... چقدر اينجا سوت و کوره ...

آذر

راستی من علوم تربيتی می خونم ... اشکال نداره که اومدم اينجا ( گروه حسابداری ) ... ايشالله که بچه های دانشگاه ما هم بيشتر بيان تو دنيای مجازی . دستتون درد نکنه . موفق باشين .