به تمامی تازه وارد ها خوش آمد و خير مقدم می گوييم !!

/ 2 نظر / 11 بازدید
azam

سلام: از زحمات شما بچه های با حال متشکريم. ولی خود مانيم چه زحمتی . ما هم از بچه های حسابداری هستيم و از شما می خواهيم که حداقل کمی عکس در سايت بريزيد تا باحلتر شود.

-

خسته نباشيد